call-center-mot-dich-vu-bpo-dien-hinh-1

Xu hướng chuyển Call Center thành Contact Center

Xu hướng chuyển Call Center thành Contact Center Hiện nay, Call Center đang có xu hướng dịch chuyển từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển để giảm chi phí hoạt động (chủ yếu là giá nhân công), mở rộng thị trường,…