Khi con người làm nô lệ của Internet

Khi con người làm nô lệ của Internet Thời đại Internet bùng nổ – Chúng ta đã quen với việc chia sẻ không gian với người khác không còn đồng nghĩa với việc cùng chia sẻ một trải nghiệm. Một người phụ nữ há to…