Tag Archives: bán hàng qua điện thoại

8 quy tắc cơ bản để có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt

8 quy tắc cơ bản để có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Dịch vụ bán hàng qua điện thoại – Dịch vụ khách hàng tốt là mang khách hàng quay trở lại. Nói một cách cụ thể hơn là khiến họ cảm thấy đủ vui vẻ và hài lòng để truyền miệng cho những người xung quanh điều ... Read More »

Các kỹ năng cơ bản cho người bán hàng qua điện thoại

Các kỹ năng cơ bản cho người bán hàng qua điện thoại Bán hàng qua điện thoại – Thông qua hình thức này thông tin về sản phẩm dịch vụ ngay lập tức được khách hàng ghi nhận nhưng nó cũng hạn chế một số kỹ năng của người bán. Do vậy để thành công, người bán hàng cần có ... Read More »