Tag Archives: bán hàng

3 mức độ học hỏi của nhân viên bán hàng

Mức độ học hỏi nhằm đánh giá trình độ hiện tại của nhân viên bán hàng. Với những nhân viên đã tồn tại với nghề lâu, không đơn thuần họ chỉ có chăm chỉ, họ phải học hỏi rất nhiều. Dưới đây là 3 mức độ học hỏi mà bạn thường thấy khi làm nghề bán hàng. Cấp thấp nhất: ... Read More »