Tag Archives: Call Center và Contact Center

Call Center và Contact Center khác nhau như thế nào?

Hầu hết mọi người đều quen với khái niệm Call Center – Có thể hiểu là một trung tâm liên lạc qua điện thoại- với chức năng cơ bản là thực hiện các cuộc gọi ra và gọi vào trong một công ty. Trong khi đó, Contact Center -có thể hiểu là trung tâm liên lạc bằng nhiều hình thức ... Read More »