Tag Archives: CSKH

Những quan điểm trong chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại là một kênh tương tác giữa doanh nghiệp với Khách hàng phổ biến nhất hiện nay trong toàn bộ hệ thống kênh tương tác ( như : trực tiếp, thoại, email, SMS…). Chính vì vậy nó thể hiện tương đối rõ nét quan điểm của Ban lãnh đạo các doanh nghiệp với hoạt động ... Read More »