Tag Archives: Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp

Dịch vụ BPO tại MP Telecom – Dịch vụ Thuê ngoài quy trình kinh doanh

Dich vu bpo

Dịch vụ BPO tại MP Telecom – Dịch vụ Thuê ngoài quy trình kinh doanh Dịch vụ BPO – Business Process Outsourcing (BPO) là gì? Có nhiều cách nói khác nhau về BPO trong tiếng Việt là: “Thuê ngoài quy trình kinh doanh” hoặc “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Dịch vụ thuê ngoài”, hoặc “Gia công quy trình ... Read More »