Tag Archives: phản hồi khách hàng

Quản trị phản hồi khách hàng không khó như bạn tưởng

Có rất nhiều phương pháp cho phép bạn thu thập và quản lý thông tin phản hồi trên tất cả các kênh, nhưng để chọn lựa ra những phương thức đúng đắn và phù hợp để quản trị lại là một câu chuyện đáng để bàn luận. Read More »